Χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν υποστηρίζουμε πλέον. Ο ιστότοπος ενδέχεται να είναι κατεστραμμένος σε ορισμένες περιοχές και ορισμένες λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν. Παρακαλώ αναβαθμίστε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του Mozilla Firefox, του Google Chrome ή του Microsoft Edge.

Top

ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ανακατευθυνθείτε στη σελίδα λήψης.

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. Μπορείτε να διαβάσετε για το πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα cookies στο Privacy Policy

Τα απαραίτητα cookies είναι cookies που διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του Ιστότοπου (π.χ. cookies για σύνδεση ή εγγραφή, προτιμήσεις γλώσσας).

Τα cookies στατιστικών είναι cookies που μπορούν να ρυθμιστούν για στατιστικούς λόγους και λόγους σχετικούς με την ταχύτητα του ιστότοπου και χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Τα μη απαραίτητα cookies είναι cookies που μπορούν να ρυθμιστούν για κοινωνικούς σκοπούς, στόχευση και εμπορικούς σκοπούς. Η BigChange δεν χρησιμοποιεί cookies για στόχευση διαφημίσεων ή για κοινή χρήση πληροφοριών με ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες υπηρεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πολιτική της εταιρείας για την διασφάλιση της ποιότητας,
την Ασφάλεια των πληροφοριών και την Επιχειρηματική συνέχεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η BigChange δεσμεύεται να λειτουργεί, να βελτιώνει συνεχώς και να εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, ώστε να είναι δυνατή η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης πρακτικής ποιότητας, όπως για παράδειγμα το λογισμικό JobWatch. Η BigChange δεσμεύεται να εκπληρώσει τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των πελατών και να παρέχει ένα σταθερά υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας παρέχει το πλαίσιο για τον εντοπισμό ευκαιριών και τον έλεγχο των κινδύνων για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω του καθορισμού και της αναθεώρησης στόχων μεγιστοποιώντας έτσι τις δυνατότητές μας για την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών και τη σχέση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους. Διασφαλίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες τη σιγουριά ότι η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων θα παρέχεται με συνέπεια σε προκαθορισμένα υψηλά πρότυπα.

Η BigChange δεσμεύεται να επιτύχει την επιχειρηματική αριστεία σε κάθε επίπεδο στις αλυσίδες εφοδιασμού της και αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της καλλιέργειας μακροχρόνιων επιχειρηματικών σχέσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η BigChange δεσμεύεται να λειτουργεί, να βελτιώνει συνεχώς και να εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για τη διατήρηση του απορρήτου, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών και πληροφοριών των πελατών της

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η BigChange εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των πληροφοριών προς τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών παρέχει το πλαίσιο για τον εντοπισμό ευκαιριών και τον έλεγχο των κινδύνων για την ασφάλεια των πληροφοριών μέσω του καθορισμού στόχων, της εφαρμογής λειτουργικών ελέγχων και της συνεχούς βελτίωσης, μεγιστοποιώντας έτσι τις δυνατότητές μας να εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις ασφάλειας πληροφοριών προς πελάτες και άλλα εξωτερικά μέρη, όπως προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους. Παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες την εμπιστοσύνη ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληροφοριών και τα δεδομένα τους πρέπει να διατηρούνται κατάλληλα ασφαλείς, ενώ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της BigChange.

Αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματικές μας σχέσεις απαιτούν συνεχή δέσμευση για την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας σε κάθε επίπεδο της BigChange και των αλυσίδων εφοδιασμού της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η BigChange δεσμεύεται να λειτουργεί, να βελτιώνει συνεχώς και να εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σε αποδεκτά επίπεδα απόδοσης σε αντίξοες καταστάσεις. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι η BigChange παρέχει ένα σταθερά υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Το σύστημα διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας παρέχει το πλαίσιο για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των κινδύνων για τη λειτουργία της επιχείρησης και την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω του καθορισμού στόχων, της εφαρμογής λειτουργικών ελέγχων και της συνεχούς βελτίωσης, μεγιστοποιώντας έτσι τις δυνατότητές μας για εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων επιχειρησιακής συνέχειας στους πελάτες και σε άλλα εξωτερικά μέρη, όπως προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους. Παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες τη σιγουριά ότι η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων θα παραδοθεί σε προκαθορισμένα πρότυπα σε αντίξοες συνθήκες.

Αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματικές μας σχέσεις απαιτούν συνεχή δέσμευση για την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας σε κάθε επίπεδο της BigChange και των αλυσίδων εφοδιασμού της.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Για αμοιβαίο όφελος και προστασία των πελατών, η BigChange εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική:

ΦΟΡΤΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η BigChange παρέχει υπηρεσίες με καλή παροχή σε κοινόχρηστο υπολογιστικό περιβάλλον σε πελάτες με βάση ότι οι πελάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δεν θα προκαλέσουν απώλεια απόδοσης σε άλλους πελάτες, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης. Η BigChange διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει υπηρεσίες ή να μειώσει το ποσοστό κατανάλωσης υπηρεσιών από τους πελάτες ή να περιορίσει προσωρινά τους λογαριασμούς χρηστών, τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες έως ότου κατανοηθεί και συμφωνηθεί η χρήση που επηρεάζει άλλους πελάτες.

Οποιαδήποτε δοκιμή φόρτισης πελατών ή δοκιμή ασφάλειας πρέπει να συμφωνηθεί γραπτώς από τη BigChange πριν από τη δοκιμή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAILS KAI SMS

Η φήμη της BigChange ως αποστολέα email/SMS είναι σημαντική για τη BigChange και τους πελάτες της, και έτσι οι πελάτες πρέπει να διατηρούν καθαρά δεδομένα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμού τηλεφώνου και να λαμβάνουν υπόψη το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/SMS που αποστέλλονται. Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή, μεταφόρτωση, διανομή ή διάδοση παράνομου, υβριστικού, δόλιου, προσβλητικού, άσεμνου, βέβηλου, παρενοχλητικού, μισητικού, βίαιου ή άλλως μη αποδεκτού περιεχομένου. Οι πελάτες ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες BigChange για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων/SMS ή διανομή σκόπιμα κακόβουλων συνδέσμων ή λογισμικού. Η ταυτότητα του αποστολέα πρέπει να είναι σαφής και σωστή. Η BigChange διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει υπηρεσίες email και SMS για κάθε χρήστη ή πελάτη που επηρεάζει αρνητικά τη φήμη της BigChange ως αποστολέα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η πρόσβαση στο λογισμικό BigChange βασίζεται σε προϊόντα λογισμικού τρίτων που παρέχονται από τον πελάτη. Οι πάροχοι λογισμικού τρίτων εκδίδουν κατά καιρούς νέες εκδόσεις για να παρέχουν νέες δυνατότητες και σημαντικότερες αναβαθμίσεις, ακεραιότητα δεδομένων και βελτιώσεις ασφάλειας. Η BigChange δεσμεύεται να επιτρέπει στους πελάτες να υιοθετούν νέες εκδόσεις μόλις αναγνωριστούν ως αξιόπιστες σε λειτουργία και το συντομότερο δυνατό. Ομοίως, η BigChange θα αποσύρει κατά καιρούς την υποστήριξη για παλαιότερες εκδόσεις κατά την απόλυτη κρίση της για να μετριάσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα των δεδομένων και τους κινδύνους ασφαλείας.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κάντε κλικ εδώ για μια πλήρη ανάλυση των ελάχιστων υποστηριζόμενων εκδόσεων των προϊόντων της BigChange.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω και ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας