🇨🇾 Αλλάζουμε τις διεθνείς σελίδες μας 🌍 επιλέξτε τη χώρα σας στο κάτω μέρος της σελίδας

Το λογισμικό διαχείρισης εργασιών που πληρώνει για τον εαυτό του

Κατά μέσο όρο, οι πελάτες που χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης εργασιών του BigChange εξοικονομούν 5 € για κάθε 1 € που ξοδεύουν.

Vehicle Tracking
17
.95
per user a month
per vehicle per month

Παρακολούθηση οχήματων με GPS ή μέσω κινητής συσκευής

Includes:
  • Vehicles tracked in real-time
  • Alerts when vehicles enter or exit
specific areas
  • Hard-wired and plug-and-go options
  • Driver behaviour monitoring
  • Optional vehicle CANbus integration
Talk to an expert
View all features
11% less drive time per job
25% less back-office admin
Job duration 9.2% less on average
11% less drive time per job
25% less back-office admin
Job duration 9.2% less on average
Job Management
89
.95
per office or mobile user per month
per vehicle a month
per mobile user per month

Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης εργατικού δυναμικού που περιλαμβάνει δωρεάν παρακολούθηση οχημάτων ανά άδεια χρήσης

Includes:
  • Team planning, management,
scheduling, and tracking
  • Quote and invoice creation and delivery
  • Worksheet, workflow, and job card management
  • Online customer booking portal
  • Business performance dashboards
Talk to an expert
View all features

Compare plans

Calculate your saving

Checklist Icon

Potential extra jobs

25

Checklist Icon

Total business benefit

£125,000

Checklist Icon

Potential extra revenue

£400,000

Checklist Icon

Saving per job

£5,000

Get a detailed breakdown
“BigChange really has transformed the way we work, having replaced all the paperwork our engineers and admin staff had to process"
Christian Tonna
Christian Tonna
Managing Director of MEDLEC.

Συγκρίνετε τα σχέδιά μας

Vehicle Tracking
17.95
per vehicle per month
Job Management
89.95
per user per month
Hardware
Support
CRM
Job Scheduling
Mobile app
Live Tracking
Quote & Invoice
Business intelligence
Collaboration network

Live Tracking

Team Location

Live Tracking

Driver Behaviour

Mobile app

Photo and eSignature

Business intelligence

Vehicle Reports

Mobile app

Expenses and Timesheets

Mobile app

Risk Assessment

Live Tracking

Hard Wired Vehicle Tracking

Support

24/7/365 Technical Support

Support

Onboarding

Collaboration network

Business Listing

Support

RoadCrew Customer Service

Business intelligence

Driver Behaviour Reports

Support

On-demand Virtual Training

Support

Online Help Centre

CRM

Custom Quote

CRM

Customer Portal

CRM

Sales Pipeline Manager

CRM

Sales Activity Tracker

CRM

VOIP Integration

Job Scheduling

Route Optimiser

Job Scheduling

what3words

Live Tracking

Job Status

Mobile app

Stock Management

Job Scheduling

Customer Alerts

Job Scheduling

Stock Allocation

Job Scheduling

Drag and Drop Scheduling

Job Scheduling

Remote Job Allocation

Mobile app

Intelligent Workflows

Quote & Invoice

Online Quote Acceptance

Business intelligence

Stock Reports

Quote & Invoice

Price Profit Calculator

Quote & Invoice

Accounting Integrations

Business intelligence

Job Management Reports

Quote & Invoice

BigChange Pay

Quote & Invoice

Instant Invoice

Collaboration network

Invoicing

Collaboration network

Branded Documents

Collaboration network

Progress Tracking

Business intelligence

Financial Reports

Collaboration network

Job Allocation

Hardware

Rugged Tablet or Smartphone

Hardware

Device Management Software

Hardware

Data SIM - 500mb

Hardware

Driver Cradle

Hardware

Unlimited Calls, Data & Text SIM

Frequently asked questions

How long does it take to set up my system?

BigChange offers a full programme of support for onboarding your business and your team, everything from helping you to import your data into the CRM, to bitesize training videos so that everyone can learn at their own pace.

Does the licence pricing apply to both office and road users?

Yes, if you are on a standard JobWatch contract then the price is per licenced user, regardless of where they work. However, if you opt for a JobWatch Plus package, which includes a rugged tablet for your engineers and technicians, the office users licences will be charged at the lower, standard user rate.

It is also worth noting that there is also a subcontractor price scheme so that you can provide them with temporary access where necessary. Your customer success manager will be happy to tell you more about this if you are an existing customer. If you are not currently a customer please use the link below to get it touch.

Can I add more users as my business grows?

Yes, absolutely.  Your customer success manager will be able to help you arrange this and the cost of any additional licences will simply be added on to your existing contract.